Milieuvriendelijk olie verversen

on
Categories: News

Met regelmaat olie verversen is essentieel voor het onderhoud van motoren. Verse olie zorgt er immers voor dat de motor goede prestaties blijft leveren én dat de levensduur van de motor verlengd wordt. Wilt u uw olie verversen op een milieuvriendelijke manier? Dat kan!

Schoon en snel de olie aftappen

De tijden dat olie aftappen een vuil en vettig werkje was, zijn voorbij. Het is immers mogelijk om snel, schoon en effectief olie te verversen met de Femco® olie aftappluggen. Omdat onze pluggen een afgesloten systeem hebben, kunt u olie verversen zonder te morsen. Bovendien zit een Femco olie aftapplug strak genoeg, zodat er geen speling is. Dit voorkomt lekkage! 

Afgewerkte olie afvoeren

Olie aftappen is nog maar stap één van het proces. Hierna moet de olie ook nog gerecycleerd worden! Zorg ervoor dat u uw afgewerkte olie opvangt als u zelf olie ververst. Olie slijt niet, maar wordt wel vuil. Breng uw afgewerkte olie naar een verzamelsite, dan kan de olie verwerkt worden tot nieuwe producten of gebruikt worden om elektriciteit te genereren. Afgewerkte olie behoort tot het Klein Chemisch Afval (KCA). Na de inzameling van de olie, wordt de olie verdeeld in een categorie en passend verwerkt. Wist u dat zo’n 90% van de ingezamelde afgewerkte olie kan worden gerecycleerd tot herbruikbare fracties? 

Zorg er dus voor dat de olie correct wordt afgevoerd; als olie in grondwater of rivieren terechtkomt, dan kan dit desastreuze gevolgen hebben voor de natuur en wordt water verontreinigd. Steek KCA dus zeker niet bij het restafval! Ververst u niet zelf de olie? Vraag dan zeker wat er met de olie gebeurt!

Allemaal een steentje bijdragen

Als we allemaal ons steentje bijdragen, dan is het mogelijk om milieuvriendelijker om te gaan met olie. Dit is ook één van de pijlers van Femco! Wij vinden het milieu heel belangrijk, daarom dat wij producten maken die ervoor zorgen dat u uw olie snel én milieuvriendelijk kunt verversen. Bekijk al onze producten en hun specificaties nu in ons assortiment!